V ítejte (czech)

Vítejte na stránkách expertů požární bezpečnosti v Rusku.  
 
Nabízíme služby pro zákazníky, které se dají rozdělit do tři skupin:  
 
1) výrobci a dodavatelé požární techniky  
 •    provádíme poradenství v oblasti požární certifikace a "GOST" (státních norem Ruska)  
 •    zpracováváme marketingové a cenové strategie 
 •    doporučujeme výstavy, veletrhy a odborné časopisy 
 •    doporučujeme stávající prodejní kanály 
 •    vysvětlujeme specifiku ruského trhu 
 •    doporučujeme model přítomnosti na trhu 
2) projektové a stavební firmy  
 •    doprovod při zařizování licence  
 •    překlad požárních předpisů  
 •    srovnání Vašich a ruských požárních předpisů 
 •    zpracování kapitoly projektové dokumentace, která se týká požární bezpečnosti  
 •    doprovod při jednání v "Mosgosexpertize" (moskevská státní expertiza) 
 
3) pobočky zahraničních firem v Rusku 
 •    provedení požárního auditu 
 •    povinné školení požární bezpečnosti 
 •    zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 
 •    doprovod při revizi státním požárním dozorem 
 •    snížení neadekvátních požadavků, zastoupení před soudem v případě sporného řízení 
 •    zastoupení ve vyšetřovácích orgánech  
 •    pomoc v trestních řízeních ve věci následků požárů  
 •    spory s pojišťovnami a poškozenými třetími osobami  
 
  Děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby!  
  Kompletní informace o naších službách a naše kontaktní informace pouze v angličtině.  
Fire protection business in Russia for foreigners. Russian fire safety regulation, approvals, fire detection extinguishing certificate GOST GOST-R VNIIPO, legal support consultancy Moscow Sochi Novosibirsk Peterburg SNiP NPB interpretation advocacy lawyer adviser investigation fire AHJs mandatory training declaration contestation liability insurance code equivalency FRA fire risk assessment