Powitanie (polish)

Zapraszamy serdecznie na sajt ekspertów bezpieczeństwa strażackiego w Rosji.

My proponójemy usługi  dla trzech grup klijentów:

1) produceńci i dostarczycziele produkcji strażackiej
 • udzielamy porady strażackiej sertyfikacji i GOST P
 • opracowójemy markietyngową i wartościową politykę
 • polecamy wystawy, profilowe czasopisma
 • polecamy istniejące kanały sprzedaży
 • objaśniamy szczególności eksportu w Rosji
 • polecamy model obecności na rynku

2) projektownicze i budowlane firmy
 • towarzyszenie przy licenzjowaniu
 • tłumaczenie normatywów strażackich
 • porównanie Waszych normatywów strażackich i rosyjskich
 • opracowanie rozdziału bezpieczeństwa strażackiego w projektowej dokumentacji
 • towarzyszenie w Mosgosekspertyzie

3)  filie cudzoziemnych kompanij w Rosji
 • przeprowadzenie strażackiej kontroli
 • obowiązkowe szkolenie przepisom bezpieczęstwa strażackiego
 • sporządzenie strażackiej deklaracji budynków
 • towarzyszenie w czasie kontroli państwowej strażackiej służby
 • zniżenie nadmiernych wymagań, dyskutowanie w sądzie
 • przedstawicielstwo w organach rozpoznania i dochodzenia
 • pomoc w procesach karnych na skutek pożarów
 • spory z kompaniami ubezpieczeniowymi i poszkodowanymi osobami.
 

Dziękójemy za zainteresowanie naszymi usługami!

Całkowita informacja o usługach i kontakty z nami tylko na języku angielskim. 

Fire protection business in Russia for foreigners. Russian fire safety regulation, approvals, fire detection extinguishing certificate GOST GOST-R VNIIPO, legal support consultancy Moscow Sochi Novosibirsk Peterburg SNiP NPB interpretation advocacy lawyer adviser investigation fire AHJs mandatory training declaration contestation liability insurance code equivalency FRA fire risk assessment